Τα θέματα της Χημείας είναι από τα πιο δύσκολα της τελευταίας δεκαετίας σύμφωνα με τον ΟΕΦΕ

4

Τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα της Χημείας είναι από τα πιο δύσκολα της τελευταίας δεκαετίας ανέφερε ο ΟΕΦΕ.
«Οι μαθητές για να ανταποκριθούν πρέπει να έχουν κατανοήσει σε βάθος και τις λεπτομέρειες της θεωρίας. Ιδιαίτερα πολύπλοκα θέματα τόσο ως προς το επιστημονικό τους τμήμα, όσο και σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του χρόνου», εκτίμησε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για το δεύτερο μάθημα προσανατολισμού που είχε πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας καθώς είχε προηγηθεί η Φυσική για τα θέματα της οποίας η ΟΕΦΕ είχε ανακοινώσει ότι ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, δεν κάλυπταν ικανοποιητικό μέρος της ύλης και απαιτούσαν για την πλήρη επίλυσή τους χρονικό διάστημα πολύ πέραν του 3ωρου.